Novinky z léta 2021

  Blog

Podívejte se, jaké novinky můžete s Techambition zařadit do výuky v novém školním roce.

Nové lekce na rovnice a nerovnice

Lekce obsahují chytré kalkulačky, které umožní studentům vymýšlet vlastní postupy, rychle v nich hledat chyby i efektivně procvičovat. Jak fungují zjistíte ve videu níže.

Pro seznámení si projděte ukázky:

Větší motivace do skupinové práce

Problém při skupinové práci nastává, když se někteří studenti jen vezou. Podívejte se na kratičký animák o tom, jak studenty více motivovat.

Do Techambition jsme přidali nové funkce, které Vám pomohou zodpovědnost mezi studenty vhodně rozdělit a studenty vyzkoušet a vyhodnotit.

Studenty, které chcete ve výuce posunout nejvíce, můžete pro zkoušení určit už dopředu. Ostatní jim budou pomáhat, protože na jejich výkonu závisí i jejich úspěch.

Ve výsledcích lekce následně uvidíte, kteří studenti byli vybráni. Můžete si nechat automaticky doporučit další studenty z kterékoliv skupiny nebo si studenty sami vybrat.

Více možností párování pro skupinovou práci

Přidali jsme párování pro více obohacující diskuzi. Nově můžete spárovat studenty s co nejrůznorodějším učebním profilem. Tak budou například ti, kteří pečlivě čtou texty, ale netráví mnoho času ve vizualizacích, v jedné skupině s těmi, kteří texty přeskakují a tráví ve vizualizacích spoustu času. Taková diskuze může být delší, ale také přinese nové pohledy na stejný problém.

Způsob párování si jednoduše vyberete při zadávání skupinové práce.

Přesnější vyhodnocení studentů

Techambition si nyní bude všímat situací, kdy student látku správně chápe, ale nezadal správné řešení. V takovém případě se studentovi zobrazí adekvátní nápověda, ale nestrhnou se mu žádné body. A především neovlivní doporučení pro další výuku a informaci o problematických úlohách.

Novinky z jara 2021

Pokud jste v hektickém závěru uplynulého školního roku nestihli sledovat co nového přibylo, podívejte se na dvě nejúspěšnější novinky: Sbírku konstrukčních úloh a Skupinovou práci na dálku.

Přejeme hodně úspěchů v dalším školním roce!