Motivace skupin pracovat rychle a správně

  Motivace studentů

Aby skupiny pracovaly co nejrychleji a zároveň se snažily neudělat chybu, můžete mezi skupinami uspořádat soutěž ve správnosti odpovídání. Soutěžení se v tomto případě nemusíte bát, Techambition při párování studentů dohlíží na to, aby každý student jednou za čas zažil se svou skupinou úspěch.

Soutěž bude mít požadovaný efekt, když slíbíte celé třídě, že z vítězné skupiny vyberete studenta pro motivační zkoušení. Jak takové zkoušení uspořádat se dozvíte v tomto článku.

Tím mu dáte příležitost získat pro sebe i celou skupinu odměnu, například malé jedničky. V tu chvíli se při práci ve skupině stanou dvě zajímavé věci:

  • Skupina se bude snažit odpovídat rychle a správně, jelikož tím získá šanci na malé jedničky.
  • Budou však muset dávat pozor, aby látku stíhali pochopit všichni ze skupiny. Jistotu jedniček mají totiž jen skupiny, ve kterých látku chápou všichni.

Jak na to?

Při skupinové práci otevřete výsledky zadané lekce a promítněte třídě úvodní tabulku. Tabulka se doplňuje v reálném čase. Všichni vidí, jak si jednotlivé skupiny vedou. Skupina, která prozatím dostala nejméně nápověd, drží trofej.

Trofej nakonec vyhraje ta skupina, která potřebovala nejméně nápověd na celou lekci. Pokud budou mít dvě skupiny stejný počet nápověd, rozhodne čas strávený řešením příkladů (do tohoto času se nepočítají kroky, které neobsahují úlohu).